Ние подхождаме индивидуално и диференцирано към всеки един клиент.

Извършваме предпроектни проучвания и инвентаризираме възможностите на региона, в който се намира общината, съобразно стратегическите насоки за развитие от общинската програма. Разработваме проектните предложения и окомплектоваме пълния пакет документи, изискуем по съответната мярка или процедура от оперативните програми. Управляваме осъществяването на проекта и предлагаме мониторинг от лицензирани фирми. Предлагаме техническа помощ при осъществяване на тръжни процедури и конкурси за избор на подизпълнители. Нашите експерти са ерудирани и утвърдени имена в публичното пространство. С коректността и професионализма си "Витаро ГРУП" е спечелила доверието и е търсен партньор от много общини, държавни институции, частни инвеститори и земеделски производители.

ViA Consulting © 2010 Всички права запазени.