„Витаро” ООД е създадена в средата на 2007 година със седалище гр. София, ж.к. Зона Б-18, бл. 13, ап. 67. Фирмата има обособен консултантски отдел за подготовка и управление на проекти по оперативните програми за безвъзмездно усвояване на средства от ЕС. През месец февруари, 2012 година Витаро ООД се реорганизира, като съдружниците обособяват и регистрират две фирми: Витаро ЕООД и Виаконсулт 11 ЕООД. Реорганизацията се налага от необходимостта за поемане на големия обем на договори за консултантски услуги и управление на спечелилите проекти. През 2014 г. се регистрира още едно дружество „Ви енд Ви консултинг“ ООД за да се обособят и формират екипи за подготовка и управление на проекти по отделни програми през новия програмен период 2014 – 2020 г. Дружеството работи съвместно с привлечени професионалисти и експерти, които имат дългогодишен опит в разработването и успешното управление на проекти по Схеми за безвъзмездна помощ на ОП „Конкурентоспособност”, Програма за развитие на селските райони, ОП РЧР, Норвежки финансов механизъм, Хоризонт 2020.

Групата от консултантски фирми, предлагат на своите клиенти услуги по предоставяне на актуална информация за текущи проекти по програми на Европейския съюз, Национални и регионални донорски програми. Компаниите се ангажират с подготовка и подаване в срок на пълната документация по съответните проекти от името на клиентите, както и с подпомагане на управлението на одобрените бенефициенти.

За краткото време на дейност на фирмата, консултантският екип самостоятелно  е подготвил  проектни предложения почти по  всички отворени  до сега програми за безвъзмездно финансиране на общините и бизнеса. Някои по – важни проектни предложения, които са входирани и одобрени за безвъзмездно финансиране:

  • ОП „Конкурентнспособност” - „Технологична модернизация на предприятията”, „Покриване на международно признати стандарти“,  „Създаване на регионални бизнес инкубатори”, „Внедряване на иновации в предприятията”  по ОП Конкурентоспособностq „Енергийна ефективност и зелена икономика”;
  • Програма за развитие на селските райони – общински, публични и частни проекти по мярка 123, мярка 312, мярка 321, мярка  322;
  • Норвежки финансов механизъм;
  • Хоризонт 2020 – Инструменти за МСП
ViA Consulting © 2010 Всички права запазени.