ЗА ОБЩИНИ
ЗА ФИРМИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
  УСЛУГИ ЗА КОМПАНИИ
  Витаро ГРУП подпомага достъпа до финансиране на малки и средни фирми по   оперативните програми, структурните и другите специализирани фондове на ЕС

  Проектът представлява искане за безвъзмездно финансиране или   съфинансиране по планирана от Вашата организация дейност. Всяка програма,   схема или процедура имат заложени изисквания и критерии, както към   Кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в   бюджета за изпълнение на проекта.
  Информираният избор е важна стъпка към доброто управленско решение.   Екипът на Виа консултинг може да подготви проучване, което да онагледи и   очертае възможностите за финансиране на Вашата организация.

Ние можем да:

  1. определим какви финансиращи програми са подходящи за Вашата компания;
  2. опишем стъпките, които трябва да предприемете, за да се подготвите своето предложение за кандидатстване;
  3. подготвим презентация пред Вас и Вашите служители за възможностите и необходимите действия, които трябва да се предприемат от фирмата
  4. окажем съдействие за осигуряване на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция;
  5. съдействаме при избор на партньори за Вашият проект.

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията и условията за допустимост, ще подготвят проектните документи и ще Ви съдействат през целия процес - от кандидатстването, одобрението, изпълнението, до отчетността на подаденото проектно предложение.

2  
ViA Consulting © 2010 Всички права запазени.