ЗА ОБЩИНИ
ЗА ФИРМИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
  УСЛУГИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

  Витаро ГРУП предлага консултантски услуги в сферата на земеделието и   развитието на селските райони, включително преработвателна промишленост,   селски туризъм и възобновяеми енергийни източници.

  Услугите, които дружеството предлага, непрекъснато се разширяват като вече   служат за еталон за ефективно и цялостно инвестиционно консултиране. Фирмата   има сключени споразумения с водещи търговски банки за финансиране на   разработените и одобрени проекти по ПРСР, както и с водещи фирми в   съответните сектори за технологично проектиране и енергийна ефективност.

    ВИЖ ВСИЧКИ МЕРКИ
ViA Consulting © 2010 Всички права запазени.